الرجوع للموضوع

تحميل

Min menu

Pages

❤ Latest topics ❤ [LastPost]

Note 10 Slim V1 [ Win10 20H1 (19041.208) Pro X64 ]

Requires a clean installation !

Removed

 • All Apps (except store)
 • Microsoft Connect App
 • Microsoft OneDrive Desktop Client
 • Microsoft Skype ORTC
 • Windows Home Group
 • Windows Mixed Reality
 • Windows Quick Assist App
 • Windows Take Test App
 • Microsoft Edge Browser App
 • Microsoft Hyper-V
 • Windows Cortana & StartMenu Search App
 • Microsoft Telemetry
 • Windows Defender
 • Windows People Experience Host
 • Windows SmartScreen
 • Microsoft | c_fdc.inf
 • Microsoft | c_floppydisk.inf
 • Microsoft | fdc.inf
 • Microsoft | flpydisk.inf
 • Microsoft | tpm.inf
 • Accessibility tools
 • Arabic
 • Auto-Rotation Manager
 • BioEnrollment
 • Bulgarian
 • Chinese Simplified
 • Chinese Traditional
 • Chinese Traditional (IME)
 • Cortana
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • English (GB)
 • Estonian
 • Finnish
 • Floppy disk
 • French
 • French (Canadian)
 • German
 • Greek
 • Hebrew
 • HEIFImageExtension
 • HomeGroup
 • Hungarian
 • Intel Indeo Codecs
 • Italian
 • Japanese
 • Japanese (IME)
 • Korean
 • Korean (IME)
 • Input Method Editor (IME)
 • Latvian
 • Lithuanian
 • MixedReality.Portal
 • Norwegian
 • On-Screen Keyboard (Accessibility tools)
 • OneDrive
 • Other Themes
 • Paint
 • Polish
 • Portuguese
 • Portuguese (Brazilian)
 • Retail Demo Content
 • Romanian
 • Russian
 • Screensavers
 • ScreenSketch
 • Serbian
 • Setting Sync
 • Slovak
 • Slovenian
 • SmartScreen
 • Spanish
 • Speech TTS
 • Speech Recognition
 • Steps Recorder
 • Swedish
 • Sync Center
 • Offline Files
 • System Restore
 • Text prediction
 • On-Screen Keyboard (Tablet PC)
 • Thai
 • Turkish
 • Ukrainian
 • Virtual Smart Card
 • WebpImageExtension
 • Windows Defender
 • Windows Help content
 • Windows Mixed Reality
 • Windows Recovery
 • Windows To Go
 • BitLocker Drive Encryption
 • Trusted Platform Module (TPM)
 • Xbox App
 • XboxGameCallableUI
 • XGpuEjectDialog
 • YourPhone

Tweaks

 • Disable Cortana App
 • Enable Fraunhofer MP3 Professional Codec
 • Enable DISM Image Cleanup with Full ResetBase

Installation :

 • Create bootable USB (highly recommended) with Rufus
 • Or burn to DVD-DL at slow speed

Info:

 • Compression: ESD
 • Language: English And others
 • Architecture: 64bit
 • File Size: 2.63GB

Note 10 Slim V1 Free Download

Click on below button to start Note 10 Slim V1 Free Download. This is complete offline installer and standalone setup for Note 10 Slim V1 . This would be compatible with 64 bit windows.

<table class="table-system" style="box-shadow: tomato 0px 0px 10px 1px;"><thead><tr><th style="box-shadow: initial;">File Name<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></th><th style="box-shadow: initial;">Notes<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></th><th style="box-shadow: initial;">File Size<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></th><th class="last-th" style="box-shadow: initial;">Download Links<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div><span class="row-control"><span onclick="up(this)" class="up" title="لأعلى"><i class="fa fa-chevron-circle-up" aria-hidden="true"></i></span><span onclick="down(this)" class="down" title="لأسفل"><i class="fa fa-chevron-circle-down" aria-hidden="true"></i></span><span onclick="remove(this)" class="remove" title="حذف"><i class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></span></span></th></tr></thead>
<tbody><tr><td style="box-shadow: initial;">Note10 Slim 19041.208.iso<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></td><td style="box-shadow: initial;">x64 only<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></td><td style="box-shadow: initial;">2.63GB<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></td><td class="btns-cell" style="box-shadow: initial;"><div class="button-cont" order="1"><a style="border-color:#844112;background:rgb(255, 87, 34)" class="ots-button-4 ots-btn" href=" https://megaup.net/2ggI9/Note10_Slim_19041.208.iso" target="_blank" rel="nofollow"><i class="fa fa-cloud-download" aria-hidden="true"></i>MeGaUP</a><span class="btn-subtext" style="color: #ff5722"><i class="fa fa-bolt" aria-hidden="true"></i>NEW</span><span onclick="modify_button(this)" title="تعديل هذا الزر" class="btn-edit fa fa-wrench" aria-hidden="true"></span><span onclick="delete_button(this)" class="btn-del fa fa-minus-square-o" aria-hidden="true" title="حذف هذا الزر"></span><span onclick="add_button_subtext(this)" class="btn-vip fa fa-plus-square-o" aria-hidden="true" title="إضافة علامة مميزة"></span></div><div class="button-cont" order="10"><a style="border-color:#23637b;background:rgb(2, 169, 232)" class="ots-button-3 ots-btn" href="https://www.samaup.org/jj2glgrn2j65" target="_blank" rel="nofollow"><i class="fa fa-arrow-down" aria-hidden="true"></i>SamaUP</a><span class="btn-subtext" style="color: #02a9e8"><i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>NEW</span><span onclick="modify_button(this)" title="تعديل هذا الزر" class="btn-edit fa fa-wrench" aria-hidden="true"></span><span onclick="delete_button(this)" class="btn-del fa fa-minus-square-o" aria-hidden="true" title="حذف هذا الزر"></span><span onclick="add_button_subtext(this)" class="btn-vip fa fa-plus-square-o" aria-hidden="true" title="إضافة علامة مميزة"></span></div><div class="button-cont" order="3"><a style="border-color:#ab7b23;background:rgb(255, 152, 0)" class="ots-button-1 ots-btn" href="https://uptobox.com/6ue1xrfylr09" target="_blank" rel="nofollow"><i class="fa fa-download" aria-hidden="true"></i>UpToBox</a><span class="btn-subtext" style="color: #ff9800"><i class="fa fa-bolt" aria-hidden="true"></i>NEW</span><span onclick="modify_button(this)" title="تعديل هذا الزر" class="btn-edit fa fa-wrench" aria-hidden="true"></span><span onclick="delete_button(this)" class="btn-del fa fa-minus-square-o" aria-hidden="true" title="حذف هذا الزر"></span><span onclick="add_button_subtext(this)" class="btn-vip fa fa-plus-square-o" aria-hidden="true" title="إضافة علامة مميزة"></span></div><div class="button-cont" order="21"><a style="border-color:#2c500b;background:rgb(67, 169, 15)" class="ots-button-2 ots-btn" href="https://mixdrop.co/f/9nwgvowzugmox1" target="_blank" rel="nofollow"><i class="fa fa-cloud-download" aria-hidden="true"></i>MixDrop</a><span class="btn-subtext" style="color: #43a90f"><i class="fa fa-bullhorn" aria-hidden="true"></i>NEW</span><span onclick="modify_button(this)" title="تعديل هذا الزر" class="btn-edit fa fa-wrench" aria-hidden="true"></span><span onclick="delete_button(this)" class="btn-del fa fa-minus-square-o" aria-hidden="true" title="حذف هذا الزر"></span><span onclick="add_button_subtext(this)" class="btn-vip fa fa-plus-square-o" aria-hidden="true" title="إضافة علامة مميزة"></span></div><div class="button-cont edited-btn" order="22"><a style="border-color:#175f3a;background:rgb(0, 150, 136)" class="ots-button-3 ots-btn" href="https://racaty.net/nzecyvdu9eh9" target="_blank" rel="nofollow"><i class="fa fa-download" aria-hidden="true"></i>Racaty</a><span class="btn-subtext" style="color: #009688"><i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>NEW</span><span onclick="modify_button(this)" title="تعديل هذا الزر" class="btn-edit fa fa-wrench" aria-hidden="true"></span><span onclick="delete_button(this)" class="btn-del fa fa-minus-square-o" aria-hidden="true" title="حذف هذا الزر"></span><span onclick="add_button_subtext(this)" class="btn-vip fa fa-plus-square-o" aria-hidden="true" title="إضافة علامة مميزة"></span></div><div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div><span class="row-control"><span onclick="up(this)" class="up" title="لأعلى"><i class="fa fa-chevron-circle-up" aria-hidden="true"></i></span><span onclick="down(this)" class="down" title="لأسفل"><i class="fa fa-chevron-circle-down" aria-hidden="true"></i></span><span onclick="remove(this)" class="remove" title="حذف"><i class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></span></span></td></tr></tbody></table>

reaction:

Comments