الرجوع للموضوع

تحميل

Min menu

Pages

❤ Latest topics ❤ [LastPost]

IDM Internet Download Manager Free Download

IDM Internet Download Manager Free Download. Its full offline installer standalone setup of IDM Internet Download Manager 6.38 Build 15.

IDM Internet Download Manager Overview

IDM Internet Download Manager is an imposing application which can be used for downloading the multimedia content from Internet. Once installed into your system you will be greeted with a very well organized and intuitive user interface. There is a center list which is home to all the files that are to be processed. The upper portion of the interface provides you access to most important features which is represented by customizable icons.
IDM Internet Download Manager integrates with some of the most popular web browsers which includes Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari and Google Chrome. Whenever you encounter the videos a little button will pop-up which will enable you to start downloading or for schedule it for later. When you are about to download a file you need to set an output directory and the category of your desired items. All in all IDM Internet Download Manager is an imposing application which can be used for downloading multimedia from Internet. 

Features of IDM Internet Download Manager

Below are some noticeable features which you’ll experience after IDM Internet Download Manager free download.
 • An imposing application which can be used for downloading the multimedia content from Internet.
 • Got a very well organized user interface.
 • Integrates with some of the most popular web browsers which includes Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari and Google Chrome.
 • Need to set an output directory and the category of your desired items.

IDM Internet Download Manager Technical Setup Details

 • Software Full Name: IDM Internet Download Manager
 • Setup File Name: ProMixPC - IDM - 6.38.15
 • Full Setup Size: 14.8 MB
 • Setup Type: Offline Installer / Full Standalone Setup
 • Compatibility Architecture: 32 Bit (x86) / 64 Bit (x64)
 • Latest Version Release Added On: 12th Dec 2020

System Requirements For IDM Internet Download Manager

Before you start IDM Internet Download Manager free download, make sure your PC meets minimum system requirements.
 • Operating System: Windows Vista/7/8/8.1/10
 • Memory (RAM): 1 GB of RAM required.
 • Hard Disk Space: 20 MB of free space required.
 • Processor: Intel Pentium 4 or later.

IDM Internet Download Manager Free Download

Click on below button to start IDM Internet Download Manager Free Download. This is complete offline installer and standalone setup for IDM Internet Download Manager. This would be compatible with both 32 bit and 64 bit windows.

<table class="table-system" style="box-shadow: tomato 0px 0px 10px 1px;"><thead><tr><th style="box-shadow: initial;">File Name<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></th><th style="box-shadow: initial;">Notes<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></th><th style="box-shadow: initial;">File Size<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></th><th class="last-th" style="box-shadow: initial;">Download Links<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div><span class="row-control"><span onclick="up(this)" class="up" title="لأعلى"><i class="fa fa-chevron-circle-up" aria-hidden="true"></i></span><span onclick="down(this)" class="down" title="لأسفل"><i class="fa fa-chevron-circle-down" aria-hidden="true"></i></span><span onclick="remove(this)" class="remove" title="حذف"><i class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></span></span></th></tr></thead>
<tbody><tr><td style="box-shadow: initial;">ProMixPC - IDM - 6.38.15<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></td><td style="box-shadow: initial;">x86 &amp; x64<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></td><td style="box-shadow: initial;">14.6MB<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></td><td class="btns-cell" style="box-shadow: initial;"><div class="button-cont" order="10"><a style="border-color:#23637b;background:rgb(2, 169, 232)" class="ots-button-4 ots-btn" href="https://www.file-upload.com/4wmym9rifin7" target="_blank" rel="nofollow"><i class="fa fa-cloud-download" aria-hidden="true"></i>FileUpload</a><span class="btn-subtext" style="color: #02a9e8"><i class="fa fa-bolt" aria-hidden="true"></i>NEW</span><span onclick="modify_button(this)" title="تعديل هذا الزر" class="btn-edit fa fa-wrench" aria-hidden="true"></span><span onclick="delete_button(this)" class="btn-del fa fa-minus-square-o" aria-hidden="true" title="حذف هذا الزر"></span><span onclick="add_button_subtext(this)" class="btn-vip fa fa-plus-square-o" aria-hidden="true" title="إضافة علامة مميزة"></span></div><div class="button-cont" order="1"><a style="border-color:#844112;background:rgb(255, 87, 34)" class="ots-button-3 ots-btn" href="https://megaup.net/1Ak37/ProMixPC_-_IDM_-_6.38.15.rar" target="_blank" rel="nofollow"><i class="fa fa-arrow-down" aria-hidden="true"></i>MeGaUp</a><span class="btn-subtext" style="color: #ff5722"><i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>NEW</span><span onclick="modify_button(this)" title="تعديل هذا الزر" class="btn-edit fa fa-wrench" aria-hidden="true"></span><span onclick="delete_button(this)" class="btn-del fa fa-minus-square-o" aria-hidden="true" title="حذف هذا الزر"></span><span onclick="add_button_subtext(this)" class="btn-vip fa fa-plus-square-o" aria-hidden="true" title="إضافة علامة مميزة"></span></div><div class="button-cont" order="11"><a style="border-color:#175a73;background:rgb(43, 150, 175)" class="ots-button-1 ots-btn" href="https://www.samaup.org/z0s5hkxtvv1u" target="_blank" rel="nofollow"><i class="fa fa-download" aria-hidden="true"></i>SamaUP</a><span class="btn-subtext" style="color: #2b96af"><i class="fa fa-bullhorn" aria-hidden="true"></i>NEW</span><span onclick="modify_button(this)" title="تعديل هذا الزر" class="btn-edit fa fa-wrench" aria-hidden="true"></span><span onclick="delete_button(this)" class="btn-del fa fa-minus-square-o" aria-hidden="true" title="حذف هذا الزر"></span><span onclick="add_button_subtext(this)" class="btn-vip fa fa-plus-square-o" aria-hidden="true" title="إضافة علامة مميزة"></span></div><div class="button-cont" order="21"><a style="border-color:#2c500b;background:rgb(67, 169, 15)" class="ots-button-2 ots-btn" href="https://mixdrop.co/f/6q7xp04eiv4qwr" target="_blank" rel="nofollow"><i class="fa fa-cloud-download" aria-hidden="true"></i>MixDrop</a><span class="btn-subtext" style="color: #43a90f"><i class="fa fa-bolt" aria-hidden="true"></i>NEW</span><span onclick="modify_button(this)" title="تعديل هذا الزر" class="btn-edit fa fa-wrench" aria-hidden="true"></span><span onclick="delete_button(this)" class="btn-del fa fa-minus-square-o" aria-hidden="true" title="حذف هذا الزر"></span><span onclick="add_button_subtext(this)" class="btn-vip fa fa-plus-square-o" aria-hidden="true" title="إضافة علامة مميزة"></span></div><div class="button-cont" order="14"><a style="border-color:#92919a;background:rgb(3, 29, 123)" class="ots-button-3 ots-btn" href="https://racaty.net/srrwv5lfppuk" target="_blank" rel="nofollow"><i class="fa fa-arrow-down" aria-hidden="true"></i>Racaty</a><span class="btn-subtext" style="color: #031d7b"><i class="fa fa-bullhorn" aria-hidden="true"></i>NEW</span><span onclick="modify_button(this)" title="تعديل هذا الزر" class="btn-edit fa fa-wrench" aria-hidden="true"></span><span onclick="delete_button(this)" class="btn-del fa fa-minus-square-o" aria-hidden="true" title="حذف هذا الزر"></span><span onclick="add_button_subtext(this)" class="btn-vip fa fa-plus-square-o" aria-hidden="true" title="إضافة علامة مميزة"></span></div><div class="button-cont edited-btn" order="18"><a style="border-color:#3e3e3e;background:rgb(62, 62, 62)" class="ots-button-1 ots-btn" href="https://www.file4.net/f-1pzI" target="_blank" rel="nofollow"><i class="fa fa-download" aria-hidden="true"></i>File4Net</a><span class="btn-subtext" style="color: #3e3e3e"><i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>NEW</span><span onclick="modify_button(this)" title="تعديل هذا الزر" class="btn-edit fa fa-wrench" aria-hidden="true"></span><span onclick="delete_button(this)" class="btn-del fa fa-minus-square-o" aria-hidden="true" title="حذف هذا الزر"></span><span onclick="add_button_subtext(this)" class="btn-vip fa fa-plus-square-o" aria-hidden="true" title="إضافة علامة مميزة"></span></div><div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div><span class="row-control"><span onclick="up(this)" class="up" title="لأعلى"><i class="fa fa-chevron-circle-up" aria-hidden="true"></i></span><span onclick="down(this)" class="down" title="لأسفل"><i class="fa fa-chevron-circle-down" aria-hidden="true"></i></span><span onclick="remove(this)" class="remove" title="حذف"><i class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></span></span></td></tr></tbody></table>

This Post was Last Updated On: Dec 12, 2020

reaction:

Comments