الرجوع للموضوع

تحميل

Min menu

Pages

❤ Latest topics ❤ [LastPost]

عملاق تسريع الحاسوب و تنظيف الويندوز Advanced System Care 10 Pro


نبذه عن البرنامج 

الاصدار الجديد من عملاق تسريع الحاسوب 2017 Advanced System Care كامل بالتفعيل 
البرنامج الاقوي علي الاطلاق في مجال تسريع الحاسوب وتنظيفه وترتيبه وصيانته Advanced System Care يتميز عن غيره في هذا المجال بالدقه والذكاء فهو يعمل دون الاضرار بالسيستم علي عكس اقرنائة من برامج التنظيف .

الجديد بالبرنامج

What’s new in version 10 
+ New FaceID – Automatically catches intruders who are secretly accessing your PC and prying into your privacy with new facial recognition technology.
+ No Annoying Ads and Safer Surfing – Removes various online ads and blocks more malicious websites with the larger online database, supporting Google Chrome, Mozilla Firefox, and Internet Explorer.
+ Faster Startup – Optimizes startup items to shorten boot time with new Startup Optimization in Clean & Optimize.
+ Smoother PC – New Resource Manager in Performance Monitor provides an easy way to check the processes taking high RAM/CPU/disk usage in real-time.
+ No Malicious Modification – Redesigned Homepage Protection shields homepage and search engine against malicious modifications.
+ No Privacy Leak – Enhanced Privacy Sweep supports cleaning more programs and Windows apps and secures your privacy.
+ Improved Junk Files Clean – Added cleaning for installed driver packages to free up more disk space.
* Supported 36 languages.
* And more can be discovered by you.

صور للبرنامج 

شرح التسطيب وتشغيل البرنامج

التحميل

<table class="table-system" style="box-shadow: tomato 0px 0px 10px 1px;"><thead><tr><th style="box-shadow: initial;">اسم الملف<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></th><th style="box-shadow: initial;">ملاحظات<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></th><th style="box-shadow: initial;">حجم الملف<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></th><th class="last-th" style="box-shadow: initial;">روابط التحميل<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div><span class="row-control"><span onclick="up(this)" class="up" title="لأعلى"><i class="fa fa-chevron-circle-up" aria-hidden="true"></i></span><span onclick="down(this)" class="down" title="لأسفل"><i class="fa fa-chevron-circle-down" aria-hidden="true"></i></span><span onclick="remove(this)" class="remove" title="حذف"><i class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></span></span></th></tr></thead>
<tbody><tr><td style="box-shadow: initial;">Advanced System Care 10 Pro<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></td><td style="box-shadow: initial;">♥️<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></td><td style="box-shadow: initial;">46 ميجابايت<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></td><td class="btns-cell" style="box-shadow: initial;"><div class="button-cont edited-btn" order="0"><a style="border-color:#731728;background:rgb(245, 28, 88)" class="ots-button-4 ots-btn" href="https://www.file-up.org/0c5ecn40lv5z" target="_blank" rel="nofollow"><i class="fa fa-cloud-download" aria-hidden="true"></i>FileUpload</a><span class="btn-subtext" style="color: #f51c58"><i class="fa fa-bolt" aria-hidden="true"></i>NEW</span><span onclick="modify_button(this)" title="تعديل هذا الزر" class="btn-edit fa fa-wrench" aria-hidden="true"></span><span onclick="delete_button(this)" class="btn-del fa fa-minus-square-o" aria-hidden="true" title="حذف هذا الزر"></span><span onclick="add_button_subtext(this)" class="btn-vip fa fa-plus-square-o" aria-hidden="true" title="إضافة علامة مميزة"></span></div><div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div><span class="row-control"><span onclick="up(this)" class="up" title="لأعلى"><i class="fa fa-chevron-circle-up" aria-hidden="true"></i></span><span onclick="down(this)" class="down" title="لأسفل"><i class="fa fa-chevron-circle-down" aria-hidden="true"></i></span><span onclick="remove(this)" class="remove" title="حذف"><i class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></span></span></td></tr><tr><td style="box-shadow: initial;">تحميل التفعيل<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></td><td style="box-shadow: initial;">التفعيل منفصل<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></td><td style="box-shadow: initial;">1 ميجابايت<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></td><td class="btns-cell" style="box-shadow: initial;"><div class="button-cont" order="0"><a style="border-color:#731728;background:rgb(245, 28, 88)" class="ots-button-4 ots-btn" href="https://www.file-upload.com/sk9cbrg6vjyn" target="_blank" rel="nofollow"><i class="fa fa-cloud-download" aria-hidden="true"></i>FileUpload</a><span class="btn-subtext" style="color: #f51c58"><i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>NEW</span><span onclick="modify_button(this)" title="تعديل هذا الزر" class="btn-edit fa fa-wrench" aria-hidden="true"></span><span onclick="delete_button(this)" class="btn-del fa fa-minus-square-o" aria-hidden="true" title="حذف هذا الزر"></span><span onclick="add_button_subtext(this)" class="btn-vip fa fa-plus-square-o" aria-hidden="true" title="إضافة علامة مميزة"></span></div><div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div><span class="row-control"><span onclick="up(this)" class="up" title="لأعلى"><i class="fa fa-chevron-circle-up" aria-hidden="true"></i></span><span onclick="down(this)" class="down" title="لأسفل"><i class="fa fa-chevron-circle-down" aria-hidden="true"></i></span><span onclick="remove(this)" class="remove" title="حذف"><i class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></span></span></td></tr></tbody></table>

reaction:

Comments